Dự thảo Báo cáo chính trị phải xác định các nhiệm vụ trọng tâm gắn với đặc thù của từng địa phương

THỨ NĂM, 12/03/2020 19:20:53

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý dự thảo Báo cáo chính trị của các Huyện ủy Tứ Kỳ, Thanh Miện, Kim Thành và Nam Sách cần thể hiện rõ khát vọng vươn lên, có tầm nhìn xa hơn...


 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ các Huyện ủy Tứ Kỳ, Thanh Miện, Kim Thành và Nam Sách
Ngày 12.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ các Huyện ủy Tứ Kỳ, Thanh Miện, Kim Thành và Nam Sách để tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ các huyện trên nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đặc biệt lưu ý dự thảo Báo cáo chính trị của từng huyện cần thể hiện rõ khát vọng vươn lên, có tầm nhìn xa hơn, gắn với tiềm năng, thế mạnh, bản sắc, đặc thù của từng địa phương.

Về đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, đồng chí yêu cầu mỗi huyện phải tự rà soát, đánh giá kỹ, so sánh với 5-10 năm trước để minh chứng rõ cho sự phát triển, xác định rõ vị trí của huyện trong sự phát triển chung toàn tỉnh. Cần chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển.

Việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, công trình trọng điểm cần gắn với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tận dụng tối đa các nguồn lực. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu cần nghiêm túc đánh giá, phân tích, rút ra các bài học kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt trong công tác cán bộ để có tầm nhìn khách quan, thẳng thắn cho nhiệm kỳ tới.

Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, dự thảo Báo cáo chính trị của mỗi huyện phải truyền tải cụ thể mục tiêu phát triển cốt lõi đến cấp cơ sở để tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao của toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên. 

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của huyện Tứ Kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần có tầm nhìn ít nhất đến năm 2030. Thường trực Tỉnh ủy lưu ý Tứ Kỳ có tiềm năng phát triển nên cần có mục tiêu bứt phá trong nhiệm kỳ tới, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp, gắn với hình thành các đô thị, rà soát tiềm năng phát triển về du lịch.

Huyện cần thực hiện tốt công tác quy hoạch 5 năm, 10 năm và xa hơn; làm tốt công tác quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, tăng cao tỷ lệ phát triển đô thị, phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao... 

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị của huyện Thanh Miện, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện cần có định hướng cao hơn về phát triển công nghiệp; xác định rõ quy hoạch xây dựng các công trình trọng điểm trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực của huyện và tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh và trung ương.

Về mục tiêu phấn đấu trở thành thị xã, huyện cần phải xây dựng căn cứ, cơ sở, gắn với lộ trình phát triển của từng xã, thị trấn. Thanh Miện cũng cần chú trọng làm tốt những vấn đề về xây dựng Đảng, mấu chốt là công tác cán bộ, làm tốt công tác an sinh xã hội cùng các lĩnh vực khác...

Thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện Kim Thành cần nhận định chính xác thế mạnh riêng có của địa phương, trong đó quan tâm các lợi thế về giao thông, công nghiệp để có hướng phát triển phù hợp. Kim Thành cần nghiên cứu phá bỏ thế độc đạo về giao thông do phụ thuộc vào tuyến đường sắt qua địa bàn, đề xuất mở rộng kết nối giao thông với các tỉnh, thành phố lân cận. 

Hoan nghênh dự thảo Báo cáo chính trị của huyện Nam Sách đã xác định rõ nét mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2030, Thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện cần xây dựng rõ lộ trình, tạo những cú hích để phát triển nhanh hơn, trở thành vùng đô thị vệ tinh của TP Hải Dương.

Trong đó, cần ưu tiên phát triển nhanh về giao thông, công nghiệp, đô thị. Tranh thủ lợi thế về sản xuất nông nghiệp giá trị cao, Nam Sách cần tiếp cận nhanh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản...

Thường trực Tỉnh ủy giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị, lấy ý kiến đảng viên và chuẩn bị trình tại Đại hội Đảng bộ cấp huyện. 
 
LINH AN