Gặp mặt gần 100 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu của tỉnh

THỨ NĂM, 06/08/2020 14:53:36

Sáng 6.8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt trí thức tiêu biểu tỉnh Hải Dương lần thứ II và lấy ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị
Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có gần 100 đại biểu là trí thức tiêu biểu, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, xây dựng, khoa học công nghệ…

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng khẳng định Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm phát triển khoa học - công nghệ, đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện để đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học - công nghệ của tỉnh không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng, trực tiếp tham mưu, góp ý, phản biện vào những quyết sách lớn của tỉnh… 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham gia tâm huyết của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học vào sự phát triển của tỉnh, nhất là tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao bằng khen của UBND tỉnh cho nhóm tác giả đoạt giải Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam
Tại hội nghị đã có 6 ý kiến tham gia trực tiếp và 5 ý kiến đóng góp bằng văn bản, chủ yếu tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đa số các ý kiến cơ bản nhất trí với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị, nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá khách quan, trung thực kết quả đã thực hiện được, nêu rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới; những giải pháp cần cụ thể, rõ ràng hơn, không nói chung chung, cần phân định rõ sự lãnh đạo Đảng, điều hành, quản lý của chính quyền. 

Dự thảo báo cáo chính trị cần bổ sung, đánh giá rõ thêm ở một số lĩnh vực như vấn đề đô thị hóa, an sinh xã hội, xác định các công trình, dự án trọng điểm, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ công nghệ thông tin; bổ sung đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án trong cả nhiệm kỳ; đóng góp của ngành nông nghiệp, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp trong GDP của tỉnh; bổ sung một số giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xây dựng đô thị thông minh. 

Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung, giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ; cần có giải pháp cụ thể hơn trong việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung có công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng của nhà máy xử lý rác thải rắn tập trung hiện có…

Quang cảnh hội nghị
Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu và nhấn mạnh các ý kiến này sẽ được chuyển về Tiểu ban Văn kiện của tỉnh để nghiên cứu, chỉnh sửa. Đồng chí mong muốn các nhà khoa học, trí thức sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, khơi nguồn đam mê khoa học cho thế hệ trẻ, tạo mọi điều kiện để khuyến khích, giải phóng sức sáng tạo, phát huy kiến thức, cải tiến để đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; củng cố tổ chức Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật cả về số lượng và chất lượng, có những giải pháp tích cực để đẩy mạnh hợp tác, đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức Hải Dương trong và ngoài nước…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhóm tác giả thuộc Công ty CP Giống cây trồng Hải Dương đã đoạt giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2019. Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tặng giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo khoa học, kỹ thuật giai đoạn 2015-2020.
THANH HOA