Gia Lộc nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở

THỨ TƯ, 01/07/2020 18:52:20

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự nên hầu hết các Đại hội Đảng bộ cơ sở tại Gia Lộc đã thành công.


Đại hội Đảng bộ xã Thống Nhất bầu một lần đủ 11 đồng chí trúng cử cấp ủy với số phiếu tập trung cao
Trong chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gia Lộc đã chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy, nhất là tại Đảng bộ các xã, thị trấn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự nên hầu hết các Đại hội Đảng bộ cơ sở tại Gia Lộc đã thành công.

Tháng 5 vừa qua, Đại hội Đảng bộ xã Thống Nhất lần thứ XXVIII đã thành công tốt đẹp. Đại hội bầu một lần đủ 11 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới với tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ lần đầu tham gia cấp ủy đều đạt 18,8%. Các đồng chí tham gia cấp ủy đều bảo đảm trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và trúng cử với số phiếu tập trung cao.

Theo đồng chí Phạm Văn Hát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thống Nhất, nhân sự cấp ủy có được sự nhất trí cao của các đại biểu dự đại hội là do Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVII chuẩn bị kỹ lưỡng. Các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy đều có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín nên không xảy ra đơn thư, khiếu kiện. Số lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ này giảm 2 người so với khóa trước.

"Đây là một trong những Đại hội Đảng bộ xã mà các đồng chí trúng cử cấp ủy với số phiếu tập trung rất cao. Vì thời gian chưa dài nên chưa thể đánh giá được hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy khóa mới. Nhưng trước mắt có thể khẳng định việc giảm số lượng cấp ủy viên sẽ giúp đại hội đánh giá kỹ hơn, thận trọng hơn để lựa chọn được những người ưu tú nhất vào cấp ủy và cấp ủy sẽ tinh gọn, chất lượng hơn", Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất Phạm Văn Hát cho biết.

Chủ trương giảm số lượng cấp ủy viên tại Đảng bộ các xã, thị trấn là một trong những giải pháp BTV Huyện ủy Gia Lộc thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các Đảng bộ cơ sở.    
   
Tháng 12.2019, Huyện ủy Gia Lộc đã ban hành hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. BTV Huyện ủy yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quán triệt sâu sắc, nghiêm túc các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự với phương châm: Phải coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, không nhất thiết địa bàn, tổ chức, phòng, khoa, ngành, lĩnh vực nào cũng có người tham gia cấp ủy.

Đối với những xã, thị trấn có khó khăn về công tác nhân sự đại hội, ngay từ tháng 11.2019, BTV Huyện ủy đã làm việc với các đảng ủy để nghe báo cáo tình hình, xem xét, chỉ đạo thực hiện xây dựng phương án nhân sự. Về số lượng cấp ủy viên, BTV Huyện ủy Gia Lộc quy định đối với Đảng bộ thị trấn Gia Lộc và Đảng bộ xã Yết Kiêu là những địa phương mới sáp nhập không quá 15 người. Do điều kiện đặc thù nên Đảng bộ xã Đồng Quang cũng được xây dựng phương án nhân sự cấp ủy gồm 13 người. Đảng bộ các xã khác trong huyện đều xây dựng phương án nhân sự gồm 11 người.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Lộc, việc thực hiện chủ trương tinh gọn cấp ủy trong nhiệm kỳ này là vì thực tế cho thấy những nhiệm kỳ trước có những đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở nhưng không phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình. Nhiều trường hợp ở trong cấp ủy nhưng chỉ mang tính đại diện, tầm nhìn, trình độ chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Để nâng cao chất lượng cấp ủy, BTV Huyện ủy Gia Lộc cũng đặc biệt coi trọng thực hiện thẩm định tiêu chuẩn trình độ, chính trị đối với nhân sự đại hội. Nhân sự được giới thiệu vào cấp ủy cơ sở đều bảo đảm trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị theo đúng quy định và không trong thời gian thi hành kỷ luật. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình 5 bước trên nguyên tắc mở rộng dân chủ, khách quan, toàn diện, sát tình hình thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu đều được các đại biểu dự đại hội nhất trí cao. Đến ngày 3.6, tất cả 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Gia Lộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên khóa mới với số phiếu tập trung cao. Tổng số cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 là 300 người, giảm 67 người (giảm 22,3%) so với nhiệm kỳ 2015-2020. Trong khối Đảng bộ xã, thị trấn có 2 đại hội bầu 15 cấp ủy viên, 1 đại hội bầu 13 cấp ủy viên và 15 đại hội bầu 11 cấp ủy viên. Toàn huyện chỉ có 3 cấp ủy viên khóa cũ được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử. Đến nay, công tác kiện toàn cán bộ sau đại hội ở Gia Lộc cũng đã cơ bản hoàn thành, không phát sinh các vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại.
HOÀNG BIÊN