Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

THỨ SÁU, 06/12/2019 09:15:09

Ngày 6.12, tỉnh Hải Dương thực hiện 4 trong 5 bước của quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh Hải Dương được bầu 1 Chủ tịch UBND tỉnh và 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Do đồng chí Nguyễn Anh Cương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nghỉ hưu từ ngày 1.11.2019, nên UBND tỉnh đang thiếu 1 Phó Chủ tịch, cần thiết phải bổ sung.

Căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ đương nhiệm và cán bộ trong quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành bước 1, thảo luận đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự.  

Tại Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh diễn ra trong ngày 6.12, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt của tỉnh đã thảo luận, thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu quyết nhân sự được giới thiệu để trình cơ quan có thẩm quyền tiến hành các bước tiếp theo.  

Theo Quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đối với nhân sự tại chỗ, quy trình gồm 5 bước.
TM - TC
  • Vũ Giang 12/7/2019 8:19:46 AM

    Chúc các đ/c luôn mạnh khỏe hạnh phúc, đoàn kết đưa tỉnh Hải Dương là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng Bắc Bộ về kinh tế, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng. Đóng góp cho nhiều nhân tài cho đất nước, phát huy truyền thống văn hóa của tỉnh Đông.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.