Giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

THỨ BA, 11/08/2020 07:31:12

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khen thưởng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống ma túy 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm đã góp phần đắc lực, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Bảo đảm an ninh trật tự

Với phương châm an ninh chủ động, Đảng bộ Công an tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); triển khai thực hiện, tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và các chuyên đề về ANTT; nắm tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh trong nhân dân, ổn định tình hình từ cơ sở. Nhiều điểm mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp có liên quan đến thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội được giải quyết.

Tình hình an ninh quốc gia (ANQG) trong tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định hơn. Các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối đều bị lực lượng Công an tỉnh phát hiện đấu tranh, vô hiệu hóa kịp thời. Trong tỉnh không xảy ra các hoạt động biểu tình, bạo loạn, khủng bố, phá hoại, không để hình thành và công khai các tổ chức chính trị đối lập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ được tăng cường. Các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin được đẩy mạnh.

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Đảng bộ Công an tỉnh chỉ đạo tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm gây bức xúc trong nhân dân như tội phạm ma túy, "tín dụng đen", khai thác cát trái phép... Trong 5 năm qua, toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 5.170 vụ, 7.259 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 3.519 vụ, 4.986 đối tượng so với nhiệm kỳ trước. Khởi tố 10 vụ, 24 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khởi tố 32 vụ, 57 bị can phạm tội liên quan đến "tín dụng đen"... Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 82,9%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,1%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 70,8% và đều vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Công tác nghiệp vụ cơ bản được quan tâm chỉ đạo, phục vụ tốt việc nắm tình hình, chủ động bảo đảm ANQG và phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng.

 Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lê Ngọc Châu (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thanh Hà
Đổi mới phương thức lãnh đạo

Cấp ủy các cấp trong Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác, bảo đảm đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, không buông lỏng, không bao biện, làm thay. Đảng ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Việc thực hiện quy chế dân chủ được đẩy mạnh, nhất là trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân. Lề lối làm việc được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng dân chủ, công khai hóa, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, chân thành đã giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Các đoàn thể chính trị-xã hội trong Đảng bộ được quan tâm lãnh đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đảng bộ đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng để thống nhất ý chí, hành động. Các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Các đợt thi đua đặc biệt được triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật.

Quyết tâm thực hiện chủ trương "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ. Công tác tổ chức có bước đột phá trong triển khai mô hình bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, siết chặt quản lý cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Toàn tỉnh đã hoàn thành bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn. So với nhiệm kỳ trước, Công an tỉnh giảm 4 phòng và 33 đội công tác thuộc cấp phòng. Hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông được chấn chỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Công an Hải Dương. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, chất lượng và đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ có 20% số tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy cấp trên khen thưởng. 99,4% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90,2% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 19,8% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của các tập thể, đảng viên trong Đảng bộ góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an tỉnh.

Năm 2015, Công an tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. 5 năm qua, nhiều năm liền Công an tỉnh được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh; có 2.845 lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng chính quy được các cấp khen thưởng.

Nhiệm kỳ tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều phức tạp, thuận lợi, cơ hội đan xen khó khăn, thách thức, Đảng bộ Công an tỉnh xác định nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hết sức nặng nề. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với những kết quả đạt được, toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Đại tá LÊ NGỌC CHÂU
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh