Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Cụ thể hóa các quy chế để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

CHỦ NHẬT, 27/09/2020 07:59:28

Khi xảy ra sai phạm, tiêu cực hoặc hạn chế trong công tác phải xác định rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, không để xảy ra tình trạng thành tích thuộc về cá nhân còn khuyết điểm là do tập thể.

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, một trong những nguy cơ của Đảng là tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, vi phạm pháp luật, dễ sa vào tham ô, tham nhũng, tiêu cực. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.014 đảng viên. Toàn tỉnh phát hiện và khởi tố 5 vụ án hình sự đối với 6 bị can về tội tham nhũng, đang xem xét 3 vụ việc có dấu hiệu tội tham ô tài sản. Một số cán bộ có chức vụ quan trọng khi vi phạm cũng bị xử lý nghiêm minh, có tình, có lý. Những dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên mà dư luận quan tâm đều được cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc xác minh, xử lý nhanh chóng, đáp ứng mong đợi của đảng viên, nhân dân.

Theo tôi, đội ngũ cán bộ, đảng viên có trong sạch, vững mạnh thì mới lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, trong phần giải pháp, mục "Nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức", ngoài việc tiếp tục đề cao, chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên như dự thảo đã nêu, cần bổ sung giải pháp cụ thể hóa thực hiện nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những quy chế, quy định theo hướng rõ công việc, rõ trách nhiệm của từng chức danh, cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Khi xảy ra sai phạm, tiêu cực hoặc hạn chế trong công tác phải xác định rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, không để xảy ra tình trạng thành tích thuộc về cá nhân còn khuyết điểm là do tập thể. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực cán bộ thực thi công vụ, cán bộ có chức, có quyền để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

NGÔ ĐỨC BẢO
Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương