Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Du lịch cần phát triển xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh

THỨ SÁU, 18/09/2020 08:17:57

Tôi đề xuất, cùng với 3 công trình, dự án trọng điểm, dự thảo nên xem xét bổ sung nội dung trọng điểm về quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái du lịch Bến Tắm (Chí Linh).

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá "Du lịch phát triển khởi sắc, kết cấu hạ tầng và dịch vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện, phát triển đồng bộ và hiện đại. Một số sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh được hình thành rõ nét...". Tuy nhiên, theo dõi sự phát triển của ngành du lịch Hải Dương nói chung, tôi thấy du lịch chưa xứng tầm với giá trị hiện có, chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh. Hạ tầng và sản phẩm dịch vụ chất lượng còn hạn chế nên chưa tạo ra sự thu hút đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, toàn tỉnh chưa có những điểm, khu vui chơi giải trí quy mô, đặc sắc như các tỉnh, thành phố lân cận. Các thắng cảnh, di tích, điểm tham quan, du lịch thiếu dịch vụ, chưa có mô hình du lịch có tính cạnh tranh nên không thu hút được du khách lưu trú dài ngày.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã đề cập chi tiết hơn đến các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tôi đề xuất, cùng với 3 công trình, dự án trọng điểm, dự thảo nên xem xét bổ sung nội dung trọng điểm về quy hoạch xây dựng khu đô thị sinh thái du lịch Bến Tắm (Chí Linh). Đây là khu vực có diện tích, giá trị lịch sử đặc sắc, cảnh quan, môi trường thuận lợi để phát triển du lịch. Nên xác định đây là dự án trọng điểm để có điều kiện đưa ra cơ chế đặc thù thu hút đầu tư, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển theo quy mô lớn.

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 
Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách