Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Không thu hút dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

THỨ TƯ, 23/09/2020 08:15:21

Cần nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian qua, thu hút đầu tư của tỉnh chưa chọn lọc triệt để dẫn đến có những doanh nghiệp sản xuất phát sinh ô nhiễm, thậm chí gây nhiễm độc nghiêm trọng cho người lao động như vụ việc tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam ở cụm công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh Giang (Thanh Miện). Vẫn còn không ít nhà đầu tư, dự án đã được cấp phép 5-10 năm nhưng bỏ hoang đất, không triển khai xây dựng, chậm tiến độ hoặc sử dụng đất sai mục đích gây lãng phí. Việc cải thiện môi trường đầu tư chưa hiệu quả, nhiều nhà đầu tư và tập đoàn lớn, có tiềm lực tài chính vững mạnh đến tìm hiểu nhưng không hợp tác, đầu tư...

Nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tôi tán thành với giải pháp định hướng là ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái... Mặc dù vậy, nếu chỉ định hướng chung như vậy mà không có quy định, chính sách cụ thể, không đề ra chế tài xử lý khi vi phạm thì những hạn chế đã nêu khó được khắc phục. Tôi đề xuất dự thảo Báo cáo chính trị cần nêu rõ không thu hút các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.  
NGUYỄN HỮU SANG
 (Khu dân cư số 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương)