Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị: Quan tâm xây dựng nhà máy xử lý rác thải

THỨ SÁU, 18/09/2020 15:07:34

Phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ tới cần bổ sung chủ trương đầu tư, xây dựng một số nhà máy xử lý rác thải với công nghệ tiên tiến tại những địa điểm đã quy hoạch.

>>> Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Hiện nay, xử lý rác thải sinh hoạt, nhất là ở khu vực nông thôn đang là vấn đề bức xúc. Lượng rác thải ngày càng nhiều, trong khi các đều trong tình trạng quá tải, việc xử lý bằng biện pháp chôn lấp cũng không còn phù hợp, không bảo đảm quy cách. Tình trạng trên kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân. Tỉnh ta cũng đã có chủ trương kêu gọi đầu tư xây dựng 2 nhà máy xử lý rác thải ở các huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng nhưng chưa thành công. Tương lai, lượng rác thải tiếp tục gia tăng và việc xử lý rác càng trở nên cấp thiết hơn.
 
Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, phần phương hướng nhiệm kỳ tới, tỉnh xác định đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải, rác thải tập trung cho các đô thị và khu vực trên địa bàn tỉnh, góp phần cải tạo môi trường sống của nhân dân. Tuy nhiên, nội dung này chưa được cụ thể hóa bằng những dự án, công trình và chỉ tiêu cụ thể. Để giải quyết tốt vấn đề trên, theo tôi trong phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ tới cần bổ sung chủ trương đầu tư, xây dựng một số nhà máy xử lý rác thải với công nghệ tiên tiến tại những địa điểm đã quy hoạch. Từ đó đề ra những giải pháp để kêu gọi, thu hút đầu tư; đồng thời tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện.
VŨ HỮU KẸO
Trưởng Ban Phong trào-Văn phòng, Hội Cựu Chiến binh tỉnh