Hai bài thơ mừng xuân Tý của Hồ Chủ tịch

THỨ BẢY, 25/01/2020 07:28:51

Sau hơn 1 năm thực hiện Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai của quân và dân ta bước đầu đã thu được thắng lợi.


Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch quân sự tại Sở chỉ huy Chiến dịch biên giới năm 1950
Bước vào năm 1948 (xuân Mậu Tý), thực hiện chỉ thị của Đảng và hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, quân và dân ta càng hăng hái lập công. Bác đã viết thư động viên các đơn vị, tập thể, cá nhân với lời “Chào thân ái và quyết thắng”. Trong Thơ chúc Tết Mậu Tý gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Bác viết: 

Năm Hợi đã đi qua
Năm Tý vừa bước tới
Gửi lời chúc đồng bào
Kháng chiến được thắng lợi
Toàn dân đại đoàn kết
Cả nước dốc một lòng
Thống nhất chắc chắn được
Độc lập quyết thành công.

 
Tháng 8.1945, dân tộc ta vừa thoát khỏi ách nô lệ chưa được bao lâu thì lại phải đương đầu với thực dân Pháp mưu toan xâm lược nước ta một lần nữa. Để chống lại một đội quân nhà nghề được trang bị vũ khí tối tân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, nhân dân ta biến đoàn kết thành sức mạnh kháng chiến.

Vì thế, thơ Bác đã nhấn mạnh: “Toàn dân đại đoàn kết/ Cả nước dốc một lòng". Và, ngay từ những ngày đầu chiến đấu gian khổ và thiếu thốn đó, Bác đã khẳng định niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến chính nghĩa vì độc lập, tự do, thống nhất của quân dân ta: “Thống nhất chắc chắn được/ Độc lập quyết thành công”.

Đúng như tiên đoán của Hồ Chủ tịch, sau 9 năm chiến đấu hy sinh anh dũng và gian khổ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai đã kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Từ tháng 7.1954, hòa bình lập lại trên miền Bắc. Tiếp đó là thời kỳ miền Bắc khôi phục và cải tạo kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng miền Nam tích cực đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Năm 1960 (Canh Tý), Đảng tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ III, là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Mừng Xuân Canh Tý 1960, thơ Bác viết:

Mừng Nhà nước ta 15 xuân xanh!
Mừng Đảng chúng ta 30 tuổi trẻ!
Chúc đồng bào ta đoàn kết thi đua
Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa
Chúc đồng báo ta bền bỉ đấu tranh
Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ
Cả nước một lòng, hǎng hái tiến lên
Thống nhất nước nhà, Bắc Nam vui vẻ!

 
Bài thơ mừng năm mới Canh Tý 1960 của Bác đã nói nên những dấu mốc lịch sử của Đảng và của dân tộc, đồng thời cũng đề cập đến những nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới mà Đại hội Đảng lần thứ III bàn thảo thực hiện. Đó cũng là xuân mở đầu kế hoạch nhà nước phát triển kinh tế -xã hội 5 năm lần thứ nhất (1960-1965). Chính vì vậy, thơ mừng năm mới của Bác đã chỉ ra nhiệm vụ của nhân dân ta ở cả hai miền: “Xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa…/Thành đồng miền Nam vững bền mạnh mẽ”…

Đón mừng xuân mới 2020, đọc lại hai bài thơ mừng xuân Tý trước đây của Bác Hồ, chúng ta thấy cũng có những nét tương đồng về dấu mốc sự kiện lịch sử trong Xuân Canh Tý 2020 hôm nay. Chúng ta càng trân trọng và kính yêu, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta từ thuở ban đầu. Đến nay, Đảng từng trải qua 12 kỳ đại hội, tròn 90 xuân và đang chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Người cũng đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay sắp 75 tuổi.

Đảng và Nhà nước ta ngày càng trưởng thành, phát triển, vững mạnh nhờ không ngừng tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, đủ trí tuệ và sức mạnh đảm đương sứ mệnh lịch sử lớn lao của dân tộc, là thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, sánh vai với các quốc gia trong khu vực và thế giới.
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG 
------------------
Bài viết có tham khảo tư liệu của tạp chí Lịch sử Đảng tháng 2.2008