Học Bác đoàn kết vượt qua khó khăn

THỨ TƯ, 02/09/2020 13:33:35

Tinh thần đoàn kết chắc chắn sẽ là nhân tố quyết định để toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh tiếp tục vượt qua mọi khó khăn trong phòng chống dịch bệnh cũng như khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.


Người dân TP Hải Dương hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch của thành phố

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân. Xuyên suốt trong quan điểm, tư tưởng của Người, đại đoàn kết dân tộc được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng. Theo Bác, đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi.

Vượt khó xây dựng nông thôn mới

Thực tiễn cho thấy ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khó khăn thì tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết là kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng vượt qua, giành những thắng lợi mới. Sức mạnh của đoàn kết cũng chính là động lực quan trọng để Hải Dương vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thành quả quan trọng. Thực tiễn từ việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một ví dụ. 

Khi mới bắt tay xây dựng NTM, nhiều địa phương trong tỉnh có xuất phát điểm rất thấp, nguồn lực hạn chế. Đúng như lời nhắc nhở của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được", với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhân dân là chủ thể xây dựng NTM, các địa phương trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động sức người, sức của xây dựng NTM. Giai đoạn 2016-2020, nhân dân trong tỉnh đóng góp trên 1.225 tỷ đồng tiền mặt, 327,9 tỷ đồng quy đổi ngày công và hiện vật xây dựng NTM. Đến nay, toàn tỉnh có 165 trong tổng số 178 xã đạt chuẩn NTM, đạt gần 92,7%. 8 huyện, thị xã, thành phố về đích và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu tất cả các xã, các huyện còn lại về đích NTM, trong đó có 15-20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2-3 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Theo đánh giá của ông Mai Nhật Tân, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh, người dân không chỉ đóng góp nguồn lực mà còn trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng đồ án quy hoạch, đề án xây dựng NTM của các xã. Sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân xây dựng làng văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, môi trường sinh thái cũng như tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập... chính là những điều kiện tiên quyết để thực hiện và nâng cao các tiêu chí NTM. "Thực tế cho thấy ở đâu cấp ủy, chính quyền dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến nhân dân thì ở đó huy động nguồn lực từ người dân nhanh chóng và đạt hiệu quả cao", ông Tân chia sẻ.

Chung sức đánh "giặc" Covid-19

Năm nay, tỉnh ta phải đối diện với diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19. Trong đợt dịch mới, tỉnh đã có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 hơn đợt dịch trước rất nhiều. TP Hải Dương và một số thôn, khu dân cư tại các địa phương trong tỉnh phải thực hiện cách ly, phong tỏa. 

Tinh thần "Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi..." như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Với phương châm "Mỗi người dân là một chiến sĩ. Mỗi nhà, thôn bản là một pháo đài", các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nói chung và TP Hải Dương nói riêng lại sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở chung sức chống dịch.

Cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đông đảo doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã chủ động tham gia, hỗ trợ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực để hỗ trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn như phụ nữ, nông dân xã Quốc Tuấn cử người chăm sóc lúa, hoa màu giúp người dân thực hiện cách ly y tế. Tại TP Hải Dương và nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm Bluezone, xung phong vào những khu cách ly, ra những chốt kiểm soát dịch làm nhiệm vụ... Ông Huỳnh Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh ủng hộ số tiền trên 30 tỷ đồng cùng nhiều thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng chống dịch, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm. Ngoài ra, còn có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ trực tiếp tại các địa phương, đơn vị, lực lượng tham gia phòng chống dịch. Giá trị vật chất có thể thống kê nhưng giá trị, tác dụng tinh thần mà nhân dân đóng góp đối với công tác phòng chống dịch thì khó có thể đong đếm được".

Sau gần 1 tháng xuất hiện ổ dịch ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương), đến nay tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Thời gian tới, tinh thần đoàn kết chắc chắn sẽ là nhân tố quyết định để toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục vượt qua mọi khó khăn trong phòng chống dịch bệnh cũng như khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. 

HOÀNG BIÊN