Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trong khoảng từ ngày 3 - 17.2

CHỦ NHẬT, 24/01/2021 20:00:49

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong khoảng từ ngày 3 - 17.2, lần thứ hai trong khoảng từ ngày 15 -19.3, lần thứ 3 trong khoảng từ ngày 14 - 18.4.

Hội nghị toàn tỉnh triển khai công tác công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì sẽ được tổ chức vào ngày 3.2. Ở cấp huyện, cấp xã tổ chức xong trước ngày 6.2.

Đây là nội dung theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ban hành ngày 21.1

Theo kế hoạch, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất sẽ được tổ chức trong khoảng từ ngày 3 - 17.2, lần thứ hai trong khoảng từ ngày 15 -19.3, lần thứ 3 trong khoảng từ ngày 14 - 18.4.

UBBC tỉnh có 31 thành viên, gồm Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và các ủy viên; UBBC cấp huyện có từ 11-15 thành viên; UBBC ở xã có từ 9-11 thành viên. Kế hoạch cũng quy định cụ thể các mốc thời gian về việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo luật định; về số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện công tác bầu cử…

UBBC tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBBC tỉnh, quyết định thành lập các Tiểu ban: bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến cuộc bầu cử và Tiểu ban tuyên truyền.
LINH AN