Huyện đầu tiên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

THỨ BẢY, 24/10/2020 17:10:50

Sáng 24.10, huyện Ninh Giang tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 cho các nam thanh niên trong độ tuổi của xã Văn Hội.


  Nam thanh niên xã Văn Hội làm thủ tục khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Văn Hội được huyện Ninh Giang chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các xã còn lại. Ninh Giang cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Xã Văn Hội đã làm tốt công tác rà soát, nắm nguồn, phúc tra nguồn; sớm gửi giấy triệu tập khám đến các nam thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân. 

Năm 2021, Văn Hội có 260 thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, trong đó 111 người đủ điều kiện khám sơ tuyển, 139 người được tạm hoãn, miễn. Ngay trong buổi sáng đã có hơn 60% số thanh niên có giấy triệu tập đến khám, trong đó hơn 50% đạt yêu cầu.        

Từ ngày 31.10 - 8.11, các xã còn lại của huyện Ninh Giang sẽ tổ chức khám sơ tuyển.

HV