Huyện ủy Cẩm Giàng khen thưởng điển hình công tác kiểm tra, giám sát

THỨ TƯ, 01/07/2020 19:00:14

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy huyện Cẩm Giàng và cơ sở đã thi hành kỷ luật 118 đảng viên, 5 tổ chức Đảng.

Huyện ủy Cẩm Giàng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 1.7, Huyện ủy Cẩm Giàng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 33 khóa XXV (phiên mở rộng) và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy huyện Cẩm Giàng và cơ sở đã kiểm tra 257 lượt đảng viên, 440 lượt tổ chức đảng; giám sát 227 đảng viên, 327 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 118 đảng viên, 5 tổ chức Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm, quyết định hoặc tham mưu với cấp ủy kết luận, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên đúng thẩm quyền, công minh, chính xác.

Nhân dịp này, Huyện ủy Cẩm Giàng khen thưởng các Đảng ủy - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Lai Cách, Tân Trường, Đức Chính và Đảng ủy Quân sự huyện, Chi bộ Kho bạc Nhà nước; 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020.

LÊ SƠN