Huyện ủy Nam Sách: Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 39 cán bộ lãnh đạo, quản lý

THỨ NĂM, 17/09/2020 10:21:59

Trong đó có 14 hiệu trưởng, 10 phó hiệu trưởng; 6 cán bộ của huyện về làm lãnh đạo các xã.


Lãnh đạo huyện Nam Sách trao quyết định điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học

Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách lần XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.6) đến ngày 16.9, Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 39 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Huyện ủy quản lý. Trong đó có 14 hiệu trưởng, 10 phó hiệu trưởng; 6 cán bộ của huyện về làm Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã...

Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm căn cứ vào thời gian công tác, năng lực, sở trường, yêu cầu công việc của từng vị trí, từng cán bộ; bảo đảm ổn định tình hình hoạt động, phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị.

Từ nay đến cuối năm, Huyện ủy Nam Sách tiếp tục điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm đủ đội ngũ làm việc.

VĨNH HỒNG