H​uyện ủy Thanh Hà chọn 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm

THỨ BA, 25/02/2020 08:51:00

Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà đã chọn Đảng bộ xã Tân Việt và Đảng bộ Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện để tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Việt dự kiến tổ chức trước ngày 25.3; Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện trước ngày 5.4. Đến nay, các đảng bộ trên đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ; thành lập các tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội. Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị trên chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trước ngày 15.3.

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở Thanh Hà dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 5; đầu tháng 8 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện. 
MINH NGUYỆT