Huyện ủy Tứ Kỳ: Biểu dương 36 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05

THỨ NĂM, 08/08/2019 08:41:55

Huyện ủy Tứ Kỳ biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 7.8, Huyện ủy Tứ Kỳ tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện nhiều phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Bác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của nhiều tập thể, cá nhân. Đảng bộ, chính quyền huyện đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiều công việc đột phá, đạt kết quả tốt như cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND cấp huyện và cơ sở... Hằng năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện ở mức khá, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, huyện biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
PV