[Infographic] 52 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

THỨ HAI, 26/10/2020 21:38:32

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVII.