[Infographic] Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII

THỨ BA, 27/10/2020 09:45:49

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Thăng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.