[Infographic] Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

THỨ BA, 27/10/2020 05:15:56

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.