[Infographic] Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

THỨ HAI, 26/10/2020 23:10:22

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, đồng chí Lê Văn Hiệu được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.