[Infographic] Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

THỨ HAI, 26/10/2020 23:00:14

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.