[Infographic] Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

THỨ HAI, 26/10/2020 23:19:33

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, đồng chí Triệu Thế Hùng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.