[Infographics] 15 Bí thư Tỉnh ủy thế hệ 7X

THỨ HAI, 07/09/2020 10:09:39

Hết tháng 8, sau đợt sắp xếp cán bộ trước thềm Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cả nước có 15 Bí thư Tỉnh ủy thuộc thế hệ 7X. Ba người trẻ nhất ở tuổi 44.