[Infographics] 70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc: Hữu nghị, hợp tác là dòng chảy chính

THỨ BẢY, 18/01/2020 10:44:48

70 năm qua, quan hệ Việt-Trung tuy có lúc thăng trầm nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là dòng chảy chính.


Tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Theo TTXVN