[Infographics] Cố Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị: Nhà lãnh đạo uy tín, tài năng

THỨ BẢY, 06/03/2021 11:50:20

Cuộc đời và sự nghiệp của cố Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị là tấm gương trọn đời tận tụy, cần kiệm, liêm chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng bào....

Cuộc đời và sự nghiệp của cố Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng kiên trung ái quốc, sống và chiến đấu suốt đời cho lý tưởng cộng sản cao cả; là tấm gương trọn đời tận tụy, cần kiệm, liêm chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng bào.

Đồng chí Lê Thanh Nghị sinh ngày 6.31911, cách đây 110 năm.