[Infographics] Tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh kịp thời 5 đại án

THỨ BA, 26/05/2020 21:37:56

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan trong 5 vụ đại án.

Ngày 26.5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp, cho ý kiến đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay.