[Infographics] Tuyên ngôn độc lập - Văn kiện lịch sử vô giá

THỨ TƯ, 02/09/2020 09:29:16

Cách đây 75 năm, ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.