Khắc phục ngay một số hạn chế, điểm vướng trong cải cách hành chính

THỨ TƯ, 01/07/2020 17:40:26

Từng sở, ngành căn cứ theo nhiệm vụ, nội dung được phân công, đối chiếu với từng điểm trừ, hạn chế để đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019

Sáng 1.7, phát biểu kết luận cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2019, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị đã góp phần nâng chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019 lên 8 bậc, xếp thứ 33 trong cả nước. Đáng khích lệ là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm thứ hai liên tiếp xếp thứ 5 trong cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đối với nhóm chỉ số thành phần giảm sâu như công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm giảm 30 bậc, hiện đại hóa hành chính giảm 24 bậc, tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giảm 20 bậc... đã cho thấy còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ ngay.

Để tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh, đồng chí yêu cầu từng sở, ngành căn cứ theo nhiệm vụ, nội dung được phân công, đối chiếu với từng điểm trừ, hạn chế để đề xuất hệ thống giải pháp cụ thể. Chậm nhất đến ngày 10.7, các sở, ngành hoàn thiện và gửi đề xuất về Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số CCHC tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu cần rà soát, làm rõ nguyên nhân và khắc phục ngay một số nội dung về nhiệm vụ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra ở các huyện Nam Sách, Cẩm Giàng; vì sao có 2 sáng kiến mới trong CCHC chưa được công nhận; những hạn chế nào dẫn đến tình trạng chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật; vì sao tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai thấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu giao Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để khắc phục ngay những hạn chế, điểm vướng kéo dài.

LINH AN