Khắc phục những hạn chế trong công tác thanh niên

THỨ NĂM, 26/11/2020 17:56:59

Sáng 26.11, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên".


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

80 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể và những kết quả trong công tác thanh niên thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp bộ đoàn cần nắm rõ tâm tư, nguyện vọng, lý tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu đúng, trúng để các cấp ủy đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác thanh niên, nhất là biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận không nhỏ của thanh niên hiện nay. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện để thanh niên có đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, được học tập, tư vấn, giới thiệu việc làm, có công việc ổn định, điều kiện phát huy năng lực, sở trường. Các cấp bộ đoàn chú trọng phát triển tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, có cách làm hiệu quả thu hút, tập hợp thanh niên. Trong năm tới, Tỉnh đoàn có thể tổ chức hội thảo cấp khu vực để từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy ra nghị quyết về công tác thanh niên sát với thực tế, đạt hiệu quả cao.

Tại hội thảo, 7 ý kiến tham luận tập trung vào 4 nội dung: tư tưởng thanh niên và tác động của một số vấn đề xã hội tới thanh niên trong giai đoạn hiện nay; khó khăn, vướng mắc trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; vấn đề việc làm và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; công tác bồi dưỡng thanh niên, phát triển đảng viên trẻ...


Quang cảnh hội thảo    

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng các cấp, các ngành cần có cơ chế tuyển dụng riêng đối với cán bộ đoàn, chọn người có năng lực chuyên môn, giao tiếp, ứng xử xã hội, tổ chức sự kiện tốt để nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn; quan tâm giải quyết đầu ra cho cán bộ đoàn khi đã hết tuổi công tác tại các tổ chức đoàn.

Đại diện lãnh đạo Thị ủy Kinh Môn cho rằng để thực hiện tốt vai trò định hướng tư tưởng cho thanh niên, mỗi cấp ủy phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải kiên trì thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, nhất là lãnh đạo phải coi thanh niên là bạn, lắng nghe thanh niên nói và nói thanh niên hiểu, đánh giá đúng về thanh niên.

Để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp của tuổi trẻ tỉnh nhà, đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đưa ra một số giải pháp như thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên với doanh nhân thành đạt; triển khai việc tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên thông qua các cuộc thi; kết nối ý tưởng khởi nghiệp với nhà đầu tư tiềm năng.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh đề nghị tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, giải quyết việc làm phù hợp, thiết thực, hiệu quả cho thanh niên; nâng cao năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn về nghề nghiệp, việc làm.

Đại diện Thành đoàn Chí Linh đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đối với hệ thống thông tin nói chung, mạng internet nói riêng...

DT