Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh Hải Dương

THỨ HAI, 08/06/2020 11:28:42

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 (lớp 2) có 39 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp sở ngành được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 8.6, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (lớp 2).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tới dự.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh vừa có ý nghĩa trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cách đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học viên; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập để bảo đảm chất lượng cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu, học viên dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025

Các đồng chí học viên phải xác định rõ trách nhiệm trong học tập, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Từng đồng chí học viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong rèn luyện, phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và năng lực thực tiễn. Vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ khóa học và kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng như tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tại ngành, đơn vị, địa phương.

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 (lớp 2) có 39 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp sở ngành được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và 2020 - 2025. Lớp học tập trung từ ngày 8-30.6 với 28 chuyên đề nhằm cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý... Qua đó, nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ. Chương trình cũng lựa chọn các vấn đề đặt ra hiện nay đối với chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương...

HOÀNG BIÊN