Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 

THỨ HAI, 23/11/2020 11:34:56

Sáng 23.11, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (CCQ) khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020.


  Hơn 80 đảng viên từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham gia lớp học

Hơn 80 đảng viên từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tham gia lớp học. Thời gian học từ ngày 23-30.11. Đây là lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới thứ 2 của năm 2020. Sau khi học tập, tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề bồi dưỡng ý luận chính trị cho đảng viên mới, các học viên hoàn thành bài thu hoạch cuối khóa học.

Thông qua lớp học giúp đảng viên mới nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

HN