Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI

THỨ SÁU, 14/08/2020 12:50:14

Sáng 14.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

>> Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Cẩm Giàng qua các thời kỳ và 195 đại biểu thay mặt cho 6.201 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Đảng bộ huyện đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ được những hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị các đại biểu tham dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân tích, thảo luận, làm rõ nguyên nhân dẫn tới những hạn chế, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Từ đó, tích cực đóng góp với đại hội những giải pháp khắc phục hiệu quả hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, xứng đáng với sự tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình với phương hướng, mục tiêu “Huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 đã trình tại đại hội. Song đồng chí lưu ý đây là nhiệm vụ lớn, tầm nhìn xa, đòi hỏi phải có sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.


Quang cảnh đại hội

Huyện Cẩm Giàng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, dịch vụ. Nhiệm kỳ qua, huyện đã làm tốt việc thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực này nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm, giải phóng mặt bằng còn chậm. Huyện cần tiếp tục quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các khu, cụm công nghiệp hiện có, bám sát quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt và định hướng của tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp; phối hợp đẩy nhanh tiến độ thành lập, hoàn thiện hạ tầng, sớm đưa các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch vào hoạt động, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị. Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường.

Trong phát triển “tam nông”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng huyện có nhiều lợi thế nhưng chưa có nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý. Huyện cần chủ động liên kết hợp tác phát triển với các địa phương có thế mạnh tương đồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và liên kết thành chuỗi sản xuất – cung ứng – phân phối sản phẩm; xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm chủ lực của huyện, góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm riêng của Hải Dương.

Song song với phát triển kinh tế, Cẩm Giàng cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển lâu dài, bền vững. Quan tâm bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, nhất là cụm di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Chủ động phối hợp với thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh và một số huyện có tiềm năng phát triển du lịch tâm linh để liên kết tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách. Tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Đầu tư xứng đáng cho các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh an ninh nông thôn trên địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra. Huyện cần có giải pháp bảo đảm tốt hơn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở.


Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

Tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. 

​Huyện vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, còn để người dân, doanh nghiệp chưa thực sự hài lòng. Về vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín đảm đương các nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái trong Đảng. Xử lý kịp thời, nghiêm khắc với những cán bộ, đảng viên không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Cán bộ, công chức phải sâu sát cơ sở, lắng nghe, đề cao tinh thần phục vụ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết nhân dân, giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự đại hội phát huy tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, đoàn kết, thống nhất, sáng suốt lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm cao, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025, đủ sức lãnh đạo huyện trong 5 năm tới.

Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới khẩn trương triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết đại hội bằng những chương trình hành động, đề án cụ thể, sát với tình hình thực tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với truyền thống quê hương văn hiến, cách mạng, anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện sẽ đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, xây dựng Cẩm Giàng phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý dịch Covid-19 trong cả nước nói chung, Hải Dương nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, huyện Cẩm Giàng cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo từ cấp trên. Quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc” tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi người dân trong huyện cần nêu cao ý thức, chấp hành tốt quy định, tham gia phòng chống dịch hiệu quả.

Tại đại hội, đã có 3 đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; quy hoạch, phát triển công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, xây dựng huyện đạt các tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2025 và trở thành thị xã vào năm 2030.

Cuối giờ làm việc buổi sáng, đại hội thông qua đề án nhân sự và tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, chiều 13.8, tại phiên trù bị, các đại biểu tham dự đại hội đã chia làm 3 tổ thảo luận báo cáo chính trị trình tại đại hội; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Có 15 lượt ý kiến tham gia đóng góp vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và các dự thảo chương trình, báo cáo, văn kiện này.

Đa số ý kiến đánh giá các văn kiện cơ bản được xây dựng kỹ lưỡng, bố cục, nội dung rõ ràng, phong phú, đạt được yêu cầu theo chỉ đạo của cấp trên. Đối với báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ huyện, một số ý kiến đề nghị huyện cần đưa vào phần hạn chế việc xây dựng không thành công nhà máy xử lý rác thải tập trung; nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành nhưng sức bật chưa rõ nét, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông và điện không theo kịp sự phát triển của đô thị, công nghiệp; việc quản lý, sử dụng, xử lý vi phạm liên quan đến đất đai vẫn còn nhiều hạn chế…

Tham gia góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, một số đại biểu đề nghị huyện xem xét, điều chỉnh mục tiêu thu nhập đầu người đến năm 2025 của huyện từ 90 triệu đồng lên 100 triệu đồng cho phù hợp với mục tiêu chung của tỉnh; điều chỉnh mục tiêu đến năm 2025 có 75% số cụm công nghiệp trên địa bàn huyện có hệ thống xử lý nước thải tập trung lên 100%; xem xét giảm mục tiêu đến năm 2025 đạt 25 giường bệnh/10.000 dân bởi hiện tỷ lệ hiện tại còn thấp…

​Chiều nay 14.8, đại hội tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng.

TIẾN MẠNH - VIỆT QUỲNH