Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV

THỨ BA, 25/08/2020 12:08:12

Sáng 25.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo đại hội 

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Nam Sách và 236 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.000 đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế như sự phát triển của huyện chưa xứng với tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và điều kiện tự nhiên của huyện. So với các địa phương khác trong tỉnh, kinh tế của huyện tăng trưởng còn chậm, sản phẩm nông nghiệp và các loại hình dịch vụ còn hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những kết quả đạt được và nguyên nhân của các hạn chế để đề ra các biện pháp khắc phục, hành động quyết liệt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đề nghị đại hội thảo luận trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, bám sát phương hướng phát triển chung của tỉnh, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, với quyết tâm cao, lộ trình hợp lý để phấn đấu xây dựng huyện Thanh Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2030.


Các đại biểu dự đại hội 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm kỳ tới huyện Thanh Hà tiếp tục phát huy thế mạnh, phát triển vùng cây ăn quả nổi tiếng như vải, ổi, bưởi. Huyện cần tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch một số vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp tập trung, trọng tâm, trọng điểm, phải khoanh vùng bảo vệ, nhất là đối với diện tích vải thiều để có điều kiện sản xuất theo hướng công nghệ cao, sạch, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Xác định diện tích vùng trồng bưởi, ổi gắn với nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm. Mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch miệt vườn, du lịch sông Hương. Nâng tầm sản xuất, tạo ra vùng sản xuất rươi, cáy tập trung có thương hiệu đặc sản riêng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của huyện và của xã theo hướng đồng bộ, hiện đại làm thay đổi cuộc sống của người dân. Huyện tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với tỉnh, có cơ chế, điều kiện thuận lợi, hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư thực hiện dự án du lịch sinh thái sông Hương.

Thanh Hà cần khai thác, sử dụng có hiệu quả các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Để tạo nét riêng biệt, phù hợp với điều kiện của huyện, sẽ không phát triển thêm các dự án phát triển công nghiệp mà cần ưu tiên cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ chế biến sau thu hoạch. Bên cạnh đó, huyện cần quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường tỉnh, đường nối với TP Hải Phòng, coi đây là điều kiện quan trọng để Thanh Hà bứt phá phát triển nhanh hơn nữa trong 5-10 năm tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị  Đảng bộ huyện Thanh Hà tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy tính ổn định và đoàn kết, dân chủ trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ các thôn, khu dân cư, cùng với phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Quan tâm công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, tinh thần tự giác, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hà đủ tiêu chí đạt đô thị loại IV và trở thành thị xã, huyện cần tập trung chỉnh trang, nâng cấp thị trấn Thanh Hà để tạo sự lan tỏa và hình thành các thị tứ, có giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu trở thành thị xã trong tương lai.

Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục. Tiếp tục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hà. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tạo ra sức mạnh nội sinh trong xây dựng Đảng bộ phát triển toàn diện. Thực hiện tốt các chính sách, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay.

Nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông, thạo việc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần phải sâu sát thực tế, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát dân, gần dân; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh; xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xã, thị trấn vững mạnh. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, quyết tâm xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Thanh Hà tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác phòng chống dịch đồng thời với phát triển kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến thiết thực vào các dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XIII của Đảng; lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tin tưởng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyên ủy khóa mới của huyện Thanh Hà luôn đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV. Tại hội trường có 3 ý kiến thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển vùng cây ăn quả sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với du lịch sinh thái, xuất khẩu giai đoạn 2020-2025…


 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành bầu một lần đủ số lượng 38 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với số phiếu tập trung cao, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. 

Trước đó, chiều 24.8, trong phiên trù bị, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 11 đồng chí, đoàn thư ký gồm 2 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, quán triệt một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu chia làm 4 tổ thảo luận, đã có 17 ý kiến tham gia góp ý vào văn kiện trình đại hội; dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Trước khi vào dự đại hội, các đại biểu được đo thân nhiệt, đi qua buồng khử khuẩn

Chiều nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Hà lần thứ XXV tiếp tục làm việc và bế mạc.

MINH NGUYỆT - THÀNH CHUNG