Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX

THỨ BẢY, 15/08/2020 11:47:44

Sáng 15.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.


Quang cảnh đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Đảng bộ Khối các thời kỳ và 195 đại biểu (vắng 21 đại biểu chính thức do liên quan đến công tác phòng dịch).

Đại hội đã triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức đại hội; bố trí 2 buồng khử khuẩn và một số khu vực phục vụ đại biểu sát khuẩn tay trước khi dự đại hội. Toàn bộ đại biểu bắt buộc phải đeo khẩu trang trong quá trình dự đại hội, ngồi đúng vị trí bảo đảm giãn cách theo quy định.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII. Thảo luận tại các phiên đại hội, 8 đại biểu đã tham gia, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển biểu dương Đảng bộ Khối tuy là đơn vị đặc thù nhưng đã phát huy tốt vai trò, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của Đảng bộ Khối thời gian qua như công tác tham mưu, đề xuất ở một số sở, ngành còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị chưa có bước đột phá; tính tiền phong gương mẫu, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm túc… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu dự đại hội tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề xuất giải pháp thiết thực để khắc phục.

Lưu ý tình hình trong nước và thế giới những năm tiếp theo có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2035 là thành phố trực thuộc Trung ương.


Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ Khối đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị quan trọng trong việc tham mưu, đề xuất những chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng bộ Khối cần đặc biệt chú trọng việc nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để lan tỏa, dẫn dắt. Nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, với phương châm: cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới, thủ trưởng cơ quan nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc nêu gương phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương bằng những việc tốt sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng lan tỏa, rộng khắp trong toàn tỉnh, trở thành động lực to lớn để xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, tạo tiền đề đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, đô thị thông minh và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước mắt, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Khối và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa sớm khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định. Nâng cao tính dự báo, định hướng dư luận xã hội, thông tin nhanh, kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.


Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa IX ra mắt đại hội

Nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với đổi mới cách thức hoạt động, nội dung sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở từng cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy… Tăng cường công tác giám sát hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhằm sớm phát hiện các dấu hiệu vi phạm để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu ở những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngoài tham gia thảo luận báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khối khoá IX, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao.


Đại biểu được phun khử khuẩn trước khi dự đại hội

Đồng chí tin tưởng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí.

Trước đó, chiều 14.8, tại phiên trù bị, đại hội đã thực hiện các công tác chuẩn bị, thảo luận, đóng góp vào báo cáo chính trị trình tại đại hội và các dự thảo chương trình, văn kiện.

Chiều 15.8, đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

LINH AN - THÀNH CHUNG