Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

THỨ NĂM, 03/12/2020 08:20:18

Sáng 3.12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ hai.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận về các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án bổ sung ngân sách địa phương năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025; báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị lần này cũng thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng một số sở, ngành, đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên; Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; phó các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh những vấn đề đưa ra và thảo luận tại hội nghị lần này là những vấn đề lớn, quan trọng, nhằm triển khai thực hiện nhanh chóng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản đọc tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phương hướng, biện pháp cân đối ngân sách năm 2021 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình KTXH năm 2020 còn nhiều khó khăn. Có 5 trong tổng số 16 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Môi trường đầu tư chưa được cải thiện đáng kể; các hoạt động liên quan đến cấp chứng nhận đầu tư, giao đất còn kéo dài ảnh hưởng đến cơ hội và tiến độ, hiệu quả đầu tư. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm, có dự án phải điều chuyển nguồn vốn. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn chưa có biện pháp giải quyết đồng bộ và hiệu quả. Giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức và chưa có chuyển biến mạnh về cải cách hành chính...
 
Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, bám sát những vấn đề mang tính cốt lõi về phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, cùng với triết lý phát triển và phương châm hành động với cách tiếp cận và tư duy đổi mới. Khi thảo luận về giải pháp phát triển KTXH 5 năm tới, chúng ta cần nắm chắc dự báo tình hình của quốc tế, của đất nước, của tỉnh; chỉ rõ những vấn đề phải đối mặt; những cơ hội và thách thức. Kế hoạch 5 năm tới cần cụ thể hoá đầy đủ các phương hướng chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, làm nổi bật các trụ cột, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đại biểu làm việc tập trung, tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình. (Toàn văn phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng)
 
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, phương hướng, biện pháp cân đối ngân sách năm 2021 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025; Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ bế mạc vào sáng 4.12.
HOÀNG BIÊN