Khai mạc Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

THỨ SÁU, 06/12/2019 08:19:22

Sáng 6.12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc hội nghị lần thứ 22.

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019
Thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị
Hội nghị tập trung xem xét đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định cùng với việc đạt kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện tốt nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện việc sắp xếp thu gọn đầu mối các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế. Toàn tỉnh đã sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã và 286 thôn, khu dân cư bảo đảm ổn định, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân (xem toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ bên cạnh những kết quả tích cực, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019 còn bộc lộ một số hạn chế. Đồng chí đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí dự hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận đánh giá đúng thực chất về thành tích, ưu điểm cũng như kết quả tích cực đạt được. Từ đó chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích rõ nguyên nhân; thảo luận đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi những mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, về những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.  Qua đó, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp khả thi để tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của  MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bảo đảm đi vào thực chất, đạt hiệu quả tốt hơn.

Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh xem xét kết quả cuộc giám sát của Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 32-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị hội nghị phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đặc biệt là làm rõ nguyên nhân khiến tình trạng khiếu kiện về đất đai còn cao, vi phạm trong quản lý về đất đai vẫn là vấn đề bức xúc. Qua đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong thời gian tới để thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng đất đai, phát huy được hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh để kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016-2021 và chuẩn bị trước một bước cho nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tại hội nghị này, Tỉnh ủy sẽ thực hiện một số bước trong quy trình nhân sự 5 bước. Đồng chí đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh trên cơ sở rà soát nguồn quy hoạch lãnh đạo tỉnh, tập trung nghiên cứu, thảo luận; công tâm, khách quan đánh giá, lựa chọn nhân sự đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương và phù hợp với cơ cấu nhân sự lãnh đạo tỉnh đã được phê duyệt để giới thiệu.

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo dự kiến, trong phiên làm việc sáng nay, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ thực hiện bước 2 trong quy trình giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, hội nghị chia tổ thảo luận.
THANH MAI - THÀNH CHUNG