Khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

THỨ NĂM, 28/05/2020 07:56:19

Sáng 28.5, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 25.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận, góp ý dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tổ chức và tờ trình phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kết quả giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp bộ máy.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Quang cảnh 
Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến tập trung vào các nội dung lớn trong dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII như chủ đề đại hội; những đánh giá, nhận định về kết quả trong 5 năm vừa qua, nhất là những nội dung bổ sung do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh thời gian qua; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; những kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn. Trên cơ sở đó, thảo luận về những định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới và 15 năm tiếp theo (đến năm 2035); những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực và những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu đó...

Để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về từng nội dung cụ thể về tiến độ xây dựng các văn kiện; dự kiến số lượng và quy trình công tác nhân sự đại hội; công tác tuyên truyền và phục vụ; công tác kiểm tra, giám sát; số lượng và nguyên tắc, cách thức phân bổ đại biểu. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận về các kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp huyện và chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong thời gian tới.

Khẳng định sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý bên cạnh những kết quả rõ nét, tỉnh ta còn có những hạn chế như việc tinh giản biên chế mới tập trung chủ yếu vào các đối tượng dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc do nguyện vọng cá nhân, chưa thực hiện được nhiều trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy còn lúng túng... cần có giải pháp quyết liệt hơn để khắc phục. Đồng chí đề nghị hội nghị thảo luận về các đánh giá, nhận định để làm rõ hơn thực trạng và đề ra các giải pháp khả thi hơn cần tập trung quyết liệt chỉ đạo trong thời gian tới (toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ).

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh sẽ bế mạc vào sáng cùng ngày.

HOÀNG BIÊN - DANH TRUNG