Khai mạc Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI

THỨ NĂM, 25/06/2020 08:28:02

Sáng 25.6, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ 26.


    Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận và góp ý các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kết quả công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ tỉnh cũng cập nhật kiến thức mới với các chuyên đề: "Những nội dung giá trị cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường bảo vệ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" và "Những điểm mới quan trọng trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng"; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


       Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt thấp. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, chưa chủ động tham mưu, đề xuất và đề ra các biện pháp, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích sâu sắc, làm rõ hơn những nhận định, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Đặc biệt, cần đi sâu phân tích, làm rõ hơn những ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid 19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi, sát tình hình thực tế để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, phân tích rõ nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời một số hạn chế như việc thực hiện chưa đạt và chậm tiến độ so với kế hoạch một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Việc nắm, phản ánh tình hình, tư tưởng, tâm trạng và những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân có nơi, có lúc chưa đầy đủ và kịp thời. Việc chỉ đạo, tổ chức đại hội ở một số cơ sở chưa thực sự đổi mới. Công tác đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi chưa sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên chủ quan và những bài học kinh nghiệm... đã nêu trong báo cáo để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp (toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ).

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nghe các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện đọc tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.


Các đại biểu nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu các chuyên đề

Sau khi nghe các tờ trình, hội nghị đã nghe GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những nội dung giá trị cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường bảo vệ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai, trái, thù địch” và chuyên đề “Những điểm mới quan trọng trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Phùng Hữu Phú đã truyền đạt những kiến thức, giới thiệu các phương pháp nhận diện các đối tượng, thế lực sai trái, thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; những luận điểm sai trái về chủ nghĩa Mác-Lênin; ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trao đổi những điểm mới quan trọng trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Chiều nay, hội nghị chia thành 4 tổ thảo luận.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh sẽ bế mạc vào sáng 26.6.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG