Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương

THỨ HAI, 25/05/2020 12:26:55

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương chuẩn bị tốt hơn nữa để Đại hội Đảng bộ thành phố thực sự xứng tầm đại hội điểm của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương

Sáng 25.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025, là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực, khẩn trương chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương và các tiểu ban phục vụ đại hội.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị tốt hơn nữa để Đại hội Đảng bộ thành phố thực sự xứng tầm đại hội điểm của tỉnh. TP Hải Dương cần làm thật tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Công tác tuyên truyền phải gắn với kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2020). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động hỗ trợ Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh để tuyên truyền đại hội, quảng bá rộng rãi hình ảnh TP Hải Dương đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Thành lập Trung tâm thông tin để chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phục vụ việc đưa tin, tuyên truyền đại hội. Ban Thường vụ Thành ủy cần đề xuất truyền hình trực tiếp đại hội trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương tiếp thu ý kiến các đại biểu để điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản điều hành đại hội bảo đảm rõ ràng, mạch lạc. Sau khi tổng duyệt chương trình đại hội, cần tiếp tục điều chỉnh về kết cấu thời gian cho phù hợp, chi tiết, khoa học, bám sát các hướng dẫn về chương trình tổ chức đại hội...

Đồng chí Phạm Xuân Thăng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương khẩn trương hoàn thiện, thẩm định hồ sơ nhân sự để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác thẩm định cần chú trọng đến yếu tố bằng cấp, chứng chỉ có liên quan tới tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy; nắm bắt tình hình dư luận, đơn thư để kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh.

HOÀNG BIÊN