Khó khăn ở những chi bộ cơ sở ít đảng viên

THỨ TƯ, 15/07/2020 20:05:10

Ít đảng viên khiến các chi bộ cơ sở gặp khó khăn trong sinh hoạt Đảng; học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...


Thành lập từ tháng 5.2018 nhưng đến nay Chi bộ Tung Yang tại Công ty TNHH Tung Yang, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) mới có 5 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị
Chi bộ Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh hiện có 3 đảng viên. Đây là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có ít đảng viên nhất. Vừa qua, Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh phải thực hiện đầy đủ các nội dung như các đảng bộ cơ sở khác. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết vì có ít đảng viên nên việc chuẩn bị các nội dung, tổ chức đại hội gặp không ít khó khăn. Mỗi đảng viên trong chi bộ phải phụ trách nhiều phần việc khác nhau. "Vì có ít đảng viên nên không khí đại hội cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Việc thảo luận, tham gia ý kiến tại đại hội cũng như sinh hoạt chi bộ cũng kém sôi nổi, phong phú so với những chi bộ, đảng bộ đông người", đồng chí Vân chia sẻ.

Chi bộ Hội Đông y tỉnh hiện có 6 đảng viên. Không đủ điều kiện để bầu chi ủy và chưa kiện toàn chức danh Bí thư nên phần lớn những công việc quan trọng của chi bộ đều do đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng hội đảm nhiệm. Là chi bộ cơ sở nên việc thông tin, báo cáo Đảng ủy cấp trên đều phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng chí Phạm Đức Thủy, Phó Bí thư Chi bộ cho biết dù được các đảng viên tích cực hỗ trợ nhưng nhiều thời điểm công việc chuyên môn, nghiệp vụ quá nhiều nên việc xây dựng, thực hiện báo cáo chưa thực sự chuẩn chỉ, theo đúng thời gian quy định. 

Thời gian qua, công tác phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân được các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, thực tế phần lớn chi bộ trong doanh nghiệp có số lượng đảng viên ít, nhiều chi bộ chỉ có 3 đảng viên. Chi bộ ít đảng viên và nếu chủ doanh nghiệp không phải là đảng viên thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong doanh nghiệp sẽ hạn chế. Chất lượng, nền nếp sinh hoạt Đảng cũng chưa cao và gặp khó khăn. Một Bí thư Chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân chia sẻ: "Mọi hoạt động của chi bộ đều phải thảo luận, thống nhất  trước với giám đốc công ty. Công ty thì đông lao động, còn chi bộ chỉ có 5 đảng viên nên cũng chưa thực sự phát huy được vai trò của Đảng trong doanh nghiệp".

Đảng viên ít cũng sẽ khiến việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của chi bộ gặp khó khăn. Những chi bộ ít người thì khó có thể tổ chức hội nghị lớn, mời báo cáo viên cấp trên về truyền đạt, quán triệt nghị quyết. Công tác kiểm tra tại những chi bộ ít đảng viên cũng khó bảo đảm chất lượng vì dễ phát sinh tâm lý e ngại, nể nang. Chi bộ ít đảng viên cũng thường ở trong những cơ quan, đơn vị ít người. Vì vậy công tác phát triển đảng viên tại đây sẽ gặp khó khăn. Nhiều chi bộ trong thời gian dài không phát triển thêm được đảng viên mới. Ở những chi bộ chỉ có 3 đảng viên, chi bộ luôn đứng trước khả năng giải thể theo quy định khi có người nghỉ hưu, chuyển công tác. 

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc ít đảng viên phần nào gây khó khăn trong sinh hoạt của các chi bộ. Tuy nhiên, đảng viên ít mà tốt thì còn hơn là đông nhưng không mạnh. Đồng chí Quân cho biết: "Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở những chi bộ ít người thì vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ mới là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất. Bí thư Chi bộ cần căn cứ tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị để phân công nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong chi bộ. Trong sinh hoạt đảng cần có những giải pháp tránh sự nhàm chán, thụ động, tạo không khí dân chủ, cởi mở, tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao". 
HOÀNG BIÊN