Không để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng bị gián đoạn

THỨ NĂM, 06/02/2020 14:20:29

​Sáng 6.2, Tỉnh ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019.

Khẳng định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2020 rất nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp cần sớm thực hiện các giải pháp, biện pháp hiệu quả để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.


Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh UBKT các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu, đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong công tác cán bộ, UBKT các cấp cần có phương pháp nắm tình hình, kênh thông tin chính xác để tham gia vào công tác thẩm định hồ sơ nhân sự theo quy định.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, UBKT Tỉnh ủy cần phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho UBKT cấp ủy cơ sở khóa mới; hướng dẫn sớm ban hành chương trình công tác để bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có sự chuyển tiếp xuyên suốt, không bị gián đoạn.

Ngành kiểm tra tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ kiểm tra phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng bằng khen của Tỉnh ủy cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.934 đảng viên và 1.425 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, đã kết luận có 38 đảng viên và 80 tổ chức chưa thực hiện tốt các nội dung. Có 8 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Đã yêu cầu các tổ chức đảng chưa thực hiện tốt các nội dung có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

UBKT các cấp kiểm tra 106 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và 27 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận 76 đảng viên có vi phạm, 50 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên. 25 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. 1 tổ chức đảng vi phạm bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 406 đảng viên và 14 tổ chức đảng, giảm 61 đảng viên và tăng 8 tổ chức so với năm 2018.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019.

HOÀNG BIÊN