Không để lợi dụng quy trình, quy định trong công tác cán bộ

THỨ NĂM, 03/09/2020 18:16:19

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9.2020.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương
Chiều 3.9, các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9.2020.

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh phải tiếp tục bám sát tinh thần Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chú ý lãnh đạo cơ cấu cấp ủy nhưng không vì cơ cấu mà xem nhẹ điều kiện, tiêu chuẩn. Thực hiện công tác cán bộ đúng quy trình, quy định nhưng phải đúng người, đúng việc, không để xảy ra lợi dụng quy trình, quy định để phục vụ ý đồ riêng. Công tác đánh giá cán bộ phải bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và bằng sản phẩm, bảo đảm liên tục, đa chiều. Coi trọng công tác chính trị, tư tưởng và làm tốt, giải quyết kịp thời chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thẩm định nhân sự Trung ương, nhân sự cấp tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền trong chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Phối hợp với ngành Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan tham mưu ban hành và kịp thời điều chỉnh các văn bản về công tác cán bộ bảo đảm thống nhất giữa Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung tham mưu lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu khẩn trương hoàn thiện các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Báo cáo chính trị phải làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phải bám sát các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Trung ương, bảo đảm chất lượng, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị. Cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo khí thế phấn khởi, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng và để đại hội thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, đến ngày 31.8, 62 trong tổng số 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Có 199 đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Hải Dương là một trong những địa phương có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đã khắc phục khó khăn, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thành công, trước tiến độ yêu cầu.
HOÀNG BIÊN