Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án sau cấp phép

THỨ NĂM, 26/11/2020 14:07:06

Sáng 26.11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát đối với các dự án chậm tiến độ.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh
Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự phiên chất vấn.

Tại phiên chất vấn, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích, làm rõ nguyên nhân khiến các dự án tại địa phương chậm tiến độ. Hầu hết các đại biểu cho rằng 2 nguyên nhân chính khiến nhiều dự án chậm triển khai là do năng lực hạn chế của các nhà đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng còn khó khăn, vướng mắc. Nhiều đại biểu đề nghị cần phải nâng cao hiệu quả thẩm định năng lực nhà đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án sau cấp phép; thực hiện kiên quyết hơn việc thu hồi chứng nhận đầu tư với các dự án chậm tiến độ nhiều năm, gia hạn nhiều lần...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu đề nghị cần đánh giá đúng nguyên nhân từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương khiến các dự án chậm tiến độ
Giải trình về vấn đề trên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Kiêm cho biết, hiện quy định pháp luật còn một số nội dung chưa rõ khiến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư, thu hồi dự án chậm tiến độ khó khăn. Ví dụ như trước đây, Luật Đầu tư năm 2005 không quy định việc thẩm định năng lực tài chính của các chủ đầu tư. Hiện việc cho phép gia hạn đầu tư cũng chưa quy định rõ lý do "bất khả kháng" là gì nên một số doanh nghiệp dựa vào nhiều lý do khác nhau để xin gia hạn nhiều lần... Ông Kiêm cũng cho rằng, cấp huyện cũng có trách nhiệm và cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện dự án sau cấp phép. Tỉnh cũng cần có cơ chế về số lần gia hạn tối đa để yêu cầu thực hiện dự án hoặc thu hồi dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng nhận định việc xử lý các dự án chậm tiến độ còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là do UBND tỉnh xác định luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư. Cùng với đó, thủ tục thu hồi các dự án chậm tiến độ còn khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, trong năm nay, UBND tỉnh sẽ tiến hành rà soát, xác định nguyên nhân từng dự án chậm tiến độ để tùy từng trường hợp sẽ đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư hoặc kiên quyết thu hồi. Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong thẩm định dự án; kiểm tra, giám sát thực hiện dự án sau cấp phép; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, nhất là trong giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng...  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Đức Sáng nhận định việc xử lý các dự án chậm tiến độ còn chậm, chưa đạt yêu cầu
Phát biểu tại phiên chất vấn, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị cùng với những nguyên nhân từ phía nhà đầu tư thì cũng cần đánh giá đúng những nguyên nhân từ phía các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng rà soát tất cả các dự án chậm tiến độ để cung cấp, công khai thông tin để chính quyền địa phương, người dân tham gia giám sát. Xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, chưa triển khai dự án của từng trường hợp để đề ra những biện pháp tháo gỡ, giải quyết. Ngành tài chính phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ, không để thất thu ngân sách...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Kiêm cho biết quy định pháp luật còn một số nội dung chưa rõ khiến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư khó khăn
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các sở, ngành và giữa cấp tỉnh với cấp huyện để quản lý đầu tư sau cấp phép. Hạn chế tối đa việc gia hạn đầu tư, gia hạn đầu tư phải xác định rõ nguyên nhân và có chế tài theo dõi, yêu cầu triển khai dự án. Việc chuyển nhượng đầu tư phải bảo đảm đúng quy định, quy hoạch. Các địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát tốt việc tiếp tục thực hiện đầu tư của các dự án; hoàn thiện các quy định theo hướng rõ thẩm quyền, trách nhiệm để các dự án trong tỉnh được triển khai theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau khi thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND đối với 69 dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai hoạt động giai đoạn 2004-2015, đến nay, UBND tỉnh đã thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với 20 dự án; chấp thuận điều chỉnh, gia hạn tiến độ 24 dự án; 10 dự án đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động; 15 dự án đã được kiểm tra và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xử lý.

HOÀNG BIÊN