Kim Thành gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

THỨ BẢY, 01/08/2020 19:00:04

Sáng 31.7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2020).


Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy Kim Thành tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng, phát triển của ngành tuyên giáo cả nước nói chung và huyện Kim Thành nói riêng. 90 năm qua, ngành tuyên giáo huyện Kim Thành luôn vượt qua khó khăn, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, động viên, cổ vũ nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc.


Ban Tuyên giáo Huyện Kim Thành gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng

Ngành tuyên giáo huyện Kim Thành đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp với những nội dung, phương thức phong phú, đa dạng, thiết thực gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao, chú trọng cập nhật kiến thức mới...

PV