Kim Thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã từ 1.11

THỨ HAI, 05/10/2020 15:30:18

Sáng 5.10, huyện Kim Thành tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Lãnh đạo huyện Kim Thành trao khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2020

Theo kế hoạch, từ ngày 1 - 30.11 huyện thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cấp xã. Từ ngày 1 - 31.12, tổ chức khám tuyển ở cấp huyện.

Huyện Kim Thành yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ và Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2021, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tuyển quân. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; nắm chắc, quản lý tốt nguồn nhập ngũ, xét duyệt đúng đối tượng miễn, tạm hoãn. Xử lý nghiêm các trường hợp trốn, tránh nghĩa vụ quân sự...                  
Năm 2020, Kim Thành đã hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân.

Nhân dịp này, huyện Kim Thành khen thưởng 9 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020.

PV