Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

THỨ SÁU, 17/04/2020 18:14:37

​Chiều 17.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 139 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 139 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý II.2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khả quan trên một số lĩnh vực, an sinh xã hội được bảo đảm. Sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương thông suốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ. Công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả bước đầu...

Nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh dịch Covid-19 sẽ tiếp tục gây khó khăn, thách thức cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Khẩn trương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, có phương án, giải pháp kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngành giáo dục và đào tạo cần chủ động phương án, hình thức dạy và học để ứng phó với tình hình dịch bệnh, trong đó đánh giá hiệu quả việc dạy trực tuyến đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở nông thôn và học sinh cuối cấp THCS, THPT.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 khi dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên, việc tổ chức đại hội phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như không tổ chức chương trình văn nghệ và chương trình chào mừng đại hội của các cháu thiếu nhi, tặng hoa. Chỉ mời đại biểu cấp trên trực tiếp dự chỉ đạo đại hội. Việc thảo luận các văn kiện của cấp trên cần lựa chọn những vấn đề cốt lõi, nội dung liên quan trực tiếp và tổ chức thảo luận bằng các hình thức khác ngoài thảo luận tại đại hội...

Cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá những năm qua, tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hải Dương là địa phương đi đầu trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát những hạn chế, nhiệm vụ để bổ sung, hoàn thiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần đề xuất, kiến nghị với Trung ương xem xét, ban hành hệ thống danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức, viên chức sát tình hình thực tế hơn; có cơ chế phân cấp cho tỉnh quản lý, sắp xếp biên chế để việc tổ chức, điều chuyển, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức linh hoạt, hiệu quả hơn.

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, trong quý I, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt được kết quả khả quan trên một số lĩnh vực. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 5.313 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 67.846 tỷ đồng, tăng 3,9%. Tuy nhiên, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 9.177 tỷ đồng, giảm 0,9%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 4.401 tỷ đồng, giảm 18%. Trong quý I, toàn tỉnh có 500 doanh nghiệp mới thành lập, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng cũng có 299 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 16,3%...
HOÀNG BIÊN