Kịp thời nắm bắt, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở

THỨ SÁU, 03/07/2020 15:20:56

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cả hệ thống dân vận trong tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm
Sáng 3.7, phát biểu kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của cả hệ thống dân vận trong tỉnh, đặc biệt là đội ngũ cán bộ dân vận đã chủ động bám sát cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và chung tay, chung sức phòng chống dịch Covid - 19.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cả hệ thống tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy các cấp giải pháp giải quyết ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, nhân rộng phong trào "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực... Triển khai ký kết và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình "Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022". Phối hợp tham mưu với cấp ủy cấp huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý cả hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm...

Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh được cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Hoạt động của Ban Dân vận các cấp, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn, khu dân cư đi vào chiều sâu, chú trọng các công việc mang tính đột phá; công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy được nâng cao. Việc thực hiện Quy chế công tác dân vận được triển khai nghiêm túc góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận, nhất là tại các cơ quan nhà nước. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân...
 
LINH AN