Kỷ luật nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc

THỨ HAI, 25/05/2020 09:48:21

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc.

Tại kỳ họp lần thứ 39, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, đánh giá kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc, xã Thái Học (Bình Giang); lãnh đạo thực hiện Kết luận số 640/KL-TTr ngày 30.10.2018 của Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất đai, xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Bình Giang.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc. Xem xét lại việc thi hành kỷ luật chưa đúng tính chất, mức độ, tác hại để có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với các cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc giai đoạn 2007-2014. Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan trong giai đoạn 2007-2014 chưa được xem xét, xử lý theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang chỉ đạo UBND huyện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm tại thôn Vạc diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận nhân dân bức xúc nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không có biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Rà soát thực trạng vi phạm lấn chiếm đất đai trên địa bàn huyện; thực trạng các hợp đồng giao khoán ao, cho chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất do trưởng thôn, các phó trưởng thôn Vạc ký với các hộ dân. Xây dựng kế hoạch cụ thể xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang cần làm rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận 640 của Thanh tra tỉnh.

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy quyết định xem xét, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại thôn Vạc.
PV