Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công các đại hội cấp trên cơ sở

CHỦ NHẬT, 07/06/2020 13:02:51

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý một số vấn đề về thời gian, công tác tổ chức... để tập trung chỉ đạo các đại hội cấp trên cơ sở trong thời gian tới.

>>> Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII thành công tốt đẹp
>>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương

Trưa 7.6, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII bế mạc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm trong tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Các văn kiện của Đại hội được chuẩn bị công phu. Nội dung báo cáo chính trị tương đối gọn, có chất lượng, đã đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020, xác định rõ các nhiệm vụ đột phá, các công trình, dự án trọng điểm để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị về nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Đại hội đã bầu một lần đủ 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ, bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chương trình đại hội được sắp xếp tương đối hợp lý, khoa học. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch và các cơ quan do đại hội bầu ra tương đối tốt, bảo đảm nguyên tắc quy định. Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, tạo khí thế sôi nổi.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội còn một số khó khăn hạn chế như tiến độ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố bị chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ảnh hưởng đến chất lượng chuẩn bị nội dung và không khí đại hội. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII chưa xác định rõ được trách nhiệm của tập thể, cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Một số kinh nghiệm rút ra chưa thực sự sâu sát. Một số tham luận tại Đại hội chưa có tính khái quát cao, chưa đi sâu đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới...

Kết luận hội nghị rút kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý một số vấn đề để tập trung chỉ đạo các đại hội cấp trên cơ sở trong thời gian tới. Đó là nên tổ chức đại hội trong 3 ngày; phiên trù bị tổ chức trong chiều ngày làm việc đầu tiên, có thể cân nhắc đưa báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trình bày tại phiên trù bị. Diễn văn khai mạc, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nên ngắn gọn, khái quát. Việc điều hành ứng cử, đề cử nên linh hoạt, bảo đảm dành thời gian để đại biểu suy nghĩ, phát biểu. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch tại đại hội cần linh hoạt, bảo đảm nguyên tắc. Các ý kiến phát biểu tại hội trường cần có văn bản. Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, trong đó chú ý tuyên truyền trực quan tại các cơ sở đảng, tại nơi diễn ra đại hội, các công sở, tạo khí thế sôi nổi. Tăng cường tuyên truyền đại hội trên báo Hải Dương, sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và các trang thông tin chính thức của tỉnh và các phương tiện truyền thông đại chúng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ cấp trên cơ sở tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn kiện đại hội; nâng cao chất lượng các tham luận, chia thành từng nhóm vấn đề; tập trung xây dựng đề án nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm tốt yêu cầu đề ra; xây dựng chương trình đại hội hợp lý, khoa học, bảo đảm đủ thời gian thực hiện các nội dung của đại hội và thời gian giải lao của đại biểu...

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã phối hợp tổ chức họp báo, thông tin khái quát kết quả nổi bật của đại hội.

 TM - TC